Døgnvakt 93043650

Minnebok

Om ønskelig kan man lage minnebok om avdøde.

På bestilling kan vi ta bilder av seremonirommet når det er ferdig pyntet. Bilder kan også tas under selve seremonien der dette er tillatt.  Boken vil også inneholde dødsannonsen, sangheftet, minnetale og minneord. Kondolanseprotokoll kan også overføres til og settes inn i minneboken.

Det er også mulig å legge inn familiens egne bilder.

 

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no